สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

จับสลากแบ่งกลุ่ม ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับ ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้าควบคุม

           

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่

จับสลากแบ่งกลุ่ม ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ระดับ ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้าควบคุม แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
 วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โดมอเนกประสงค์แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 18 เมษายน 2562 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง