สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

นักเรียนแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ระดับประเทศ

           

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ขอชื่นชมและยินดีกับ นางสาวน้อมฤดี ดับโสก
นักเรียนแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ระดับประเทศ พร้อมรับทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท จากการประกวดบทความ โครงการ "ร้อยเรียงความประทับใจ" จากการอ่านพระราชนิพนธ์ ใน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้สร้างชื่อเสียงให้ตนเองและวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

ทางแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ขอขอบคุณ ครู หทัยชนก ลิ้มสกุล ที่ดูแลและสนับสนุน นักเรียน
 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 03 เมษายน 2562 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง