สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

สอบสัมภาษณ์ นักศึกษาระดับ ปวส. ระบบ ม.6 สาขางานไฟฟ้าควบคุม

           

ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับ ปวส. ระบบ ม.6 สาขางานไฟฟ้าควบคุม วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 03 เมษายน 2562 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง