สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและโล่เกียรติคุณ

           

นายอภัย สุดจิตร หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และนายนพดล พิมพะสอน ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ร่วมเป็นเกียรติกับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ระดับปริญญา สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า รุ่นที่ ๒ ระบบทวิภาคี ที่จบการฝึกประสบการณ์ ระยะเวลา 1 ปี บริษัท พร้อมเทคโนเซอร์วิส ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ Bangna Tower

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 03 เมษายน 2562 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง