สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

           

ดำเนินการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ความคืบหน้าในการดำเนินการ ประกอบด้วย ขุดรางน้ำ และยกตั้งเสา ๘ ต้น ในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 21 มีนาคม 2562 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง