สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ท่านผู้อำนวยการและนักเรียน โรงเรียนคนพิการฯ นำกระเช้าปีใหม่มอบให้แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

           

ท่านผู้อำนวยการและนักเรียน โรงเรียนคนพิการฯ นำกระเช้าปีใหม่มอบให้แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เนื่องด้วยแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังได้รับนักเรียนเข้ามาเรียนช่างไฟฟ้า ซึ่งขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ปวช.๑ มอบในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 20 มีนาคม 2562 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง