สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

โครงการส่งเสริมการทำโป่งเทียมเพื่อป่าไทย

           

คณะครูและนักเรียนแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ได้ดำเนินการ "โครงการส่งเสริมการทำโป่งเทียมเพื่อป่าไทยณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 20 มีนาคม 2562 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง