สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

การประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่

           

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี เข้าร่วมแสดงผลงานของแผนกวิชา เพื่อรองรับการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโรงอาหารชั้น ๒ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ในวันศุกร์ ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 20 มีนาคม 2562 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง