สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

พิธีการส่งมอบโดมอเนกประสงค์

           

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง มอบโดมอเนกประสงค์ให้กับวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประกอบด้วยค่าการสร้าง ค่าทำรางน้ำระบายโดยรอบ ค่าเครื่องเสียง ค่าโคมไฟ และค่าติดตั้งระบบไฟฟ้า รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินมูลค่า ๙๐๔,๘๗๕ บาท ส่งมอบ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 20 มีนาคม 2562 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง