สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

โครงการศึกษาดูงานเชื่อมโลกอาชีพสู่โลกการศึกษา

           

คณะครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ได้ร่วมเป็นพี่เลี้ยง นักศึกษาสาขาวิชาช่างไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ในโครงการศึกษาดูงานเชื่อมโลกอาชีพสู่โลกการศึกษา ของนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ ครั้งที่ ๒ ภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงไฟฟ้าวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 20 มีนาคม 2562 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง