สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

การประกวดร้องเพลง

           

ประกวดร้องเพลง ประเภท ลูกทุ่งชาย เพื่อเป็นตัวแทนของวิทยาลัย เข้าร่วมการแข่งขันฯระดับภาคกลาง

รางวัลชนะเลิศ  น้องโก๋ นายธนพนธ์  สมงามดี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  น้องคิว  นายทวีวัฒน์  ไพสาลี

นักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 สาขาวิชาธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์

*ยินดีด้วยจ้า* ^^

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 19 มีนาคม 2562 แหล่งที่มา : แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์