สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

งานมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2561

           

แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ได้รับมอบหมายให้จัดเตรียมเรื่องมาลัยเพื่อมอบให้กับผู้เกษียณ จัดตกแต่งดอกไม้สถานที่ในการจัดงาน

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 26 กุมภาพันธ์ 2562 แหล่งที่มา : แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์