สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

แข่งขันทักษะวิชาชีพ ปีการศึกษา 2561

           

ระดับ ปวช. ทักษะการจัดดอกไม้แบบไทย  รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 

ระดับ ปวส. ทักษะการประยุกต์ดอกไม้เชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล  รางวัลชนะเลิศ 

เดินทางไปแข่งขันทักษะระดับชาติ ณ จังหวัดสุราษฎ์ธานี

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 26 กุมภาพันธ์ 2562 แหล่งที่มา : แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์