สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำใบขนส่งสินค้าในระบบพิธีการทางศุลกากรแบบไร้เอกสารขาเข้า-ขาออก (E-Customs)

           

นักศึกษาชั้น ปวส.1 เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำใบขนส่งสินค้าในระบบพิธีการทางศุลกากรแบบไร้เอกสารขาเข้า-ขาออก (E-Customs) ในวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 25 กุมภาพันธ์ 2562 แหล่งที่มา : แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชา