สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

โครงการสัมมนาวิชาโลจิสติกส์

           

นักศึกษาชั้น ปวส.1 และ ปวส.2 เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาชีพโลจิสติกส์ ณ วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 25 กุมภาพันธ์ 2562 แหล่งที่มา : แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชา