สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

บริษัทสยามยนต์แทรกเตอร์ จํากัด มารับสมัครงาน นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์

           

เมื่อวันที 22 กุมภาพันธ์ 2562 ทางบริษัทสยามยนต์แทรกเตอร์ จํากัด มารับสมัครงาน นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ โดยรับนักศึกษาปวส. เข้าทำงานเมื่อจบการศึกษา

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 24 กุมภาพันธ์ 2562 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างยนต์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างยนต์