สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

แผนกวิชาช่างยนต์จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพ

           

แผนกวิชาช่างยนต์จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น ปวช. และ ระดับชั้น ปวส. 

วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2562

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 24 กุมภาพันธ์ 2562 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างยนต์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างยนต์