สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

นิเทศนักศึกษาฝึกงาน ทวิภาคี ภาคเรียนที่ 2 ณ บริษัทโซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี

           

ได้ดำเนินการนิเทศนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการวันที่ 22 มกราคม 2562 ณ บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 24 มกราคม 2562 แหล่งที่มา : แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชา