สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

แผนกวิชาช่างยนต์เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค

           

ทางแผนกวิชาช่างยนต์ได้ส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพงานยานยนต์ ระดับภาค

ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับ ภาคกลาง ทักษะงานยานยนต์ดีเซล

ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 3 ระดับ ภาคกลาง ทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีน

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 09 มกราคม 2562 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างยนต์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างยนต์