สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

การแข่งขันเขียนเว็บไซต์ การขายสินค้าออนไลน์ ระดับ อจศ.ลพบุรี

           

  ทางแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้ส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทางด้านการเขียนเว็บไซต์การขายสินค้าออนไลน์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 18 ธันวาคม 2561 แหล่งที่มา : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ