สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

หนังสือใหม่พร้อมให้บริการ

           

หนังสือใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

พร้อมให้บริการ 

ขอเชิญชวน ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีที่สนใจ

ขอรับบริการได้ที่ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 29 พฤศจิกายน 2561 แหล่งที่มา : งานวิทยบริการและห้องสมุด | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชางานวิทยบริการและห้องสมุด