สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

โครงการอบรม Java SE 8 Fundamental

           

แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ร่วมกับ บริษัท Oracle Corporation (Thailand) Co., Ltd จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Oracle Academy (Java SE 8 Fundamental)ในวันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน 25ุ61 โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี นายเรวัช  ศรีแสงอ่อน  เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการสร้างทักษะ ความสามารถในโปรแกรม Oracle (Java SE 8 Fundamental) ให้กับครูในสังกัดสำนักงานการอาชีวศึกษา เพื่อสร้างกิจกรรมทางวิชาการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำหรับมหาวิทยาลัยและบริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์ และ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาความรู้ และเสริมสร้างทักษาะนักเขียนโปรแกรมรุ่นใหม่ของประเทศที่มีคุณภาพ ป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 20 พฤศจิกายน 2561 แหล่งที่มา : แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์