สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

พิธีส่งมอบศูนย์สาธิตนวัตกรรมพลังงาน แผนกวิชาช่างยนต์

           

วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ทำการมอบ ศูนย์สาธิตนวัตกรรมพลังงาน โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) ระยะที่ 2 โดยประกอบไปด้วย แผงแซลล์แสงอาทิตย์ สถานีอัดประจุไฟฟ้า ขนาด 10KW และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า จำนวน 15 คัน

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 14 พฤศจิกายน 2561 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างยนต์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างยนต์