สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา

           

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี มอบเกียรติบัตรให้กับ นางสาวรจนาวลัย  ภูมิวัฒนะ เป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกับการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการชีวศึกษาและอุดมศึกษา

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 02 ตุลาคม 2561 แหล่งที่มา : แผนกวิชาการบัญชี | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาการบัญชี