สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ประกาศผลการคัดเลือกเเผนธุรกิจที่ได้รับเงินลงทุน ประจำปีการศึกษา 2561

           

ตามบันทึกข้อความ เลขที่รับ 5314 ลงวันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 17.00 น. เรื่องผลการคัดเลือกเเผนธุรกิจที่ได้รับเงินลงทุนประจำปีการศึกษา 2561 จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561  ณ ห้องประชุมทะเลชุบศร

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 21 กันยายน 2561 แหล่งที่มา : งานส่งเสริมผลิตผลการรค้าและประกอบธุรกิจ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชางานส่งเสริมผลิตผลการรค้าและประกอบธุรกิจ