สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ผลการคัดเลือกโครงการประกวดเขียนเเผนธุรกิจ ประจำปี 2561

           

ผลการคัดเลือกโครงการประกวดเขียนเเผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน  3  รางวัล

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 21 กันยายน 2561 แหล่งที่มา : งานส่งเสริมผลิตผลการรค้าและประกอบธุรกิจ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชางานส่งเสริมผลิตผลการรค้าและประกอบธุรกิจ