สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

โครงการรู้เร็วรักษาได้ รู้ไวยับยั้งทันเอดส์ ประจำปี 2561

           

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จัดกกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องโรคร้ายและวิธีการป้องกันให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ณหอประชุมโรงอาหารชั้น 2 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 28 สิงหาคม 2561 แหล่งที่มา : งานโครงการพิเศษและบริการชุมชุน | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชางานโครงการพิเศษและบริการชุมชุน