สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

โครงการเทินทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และศาสตร์พระราชา

           

         เมื่อวันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2561 นักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า ได้เข้าร่วมโครงการเทินทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และศาสตร์พระราชา  ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ณ เขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น ตำบลฟหนองปลาไหล อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี เพื่อทำการสร้างโป่งเทียมให้กับสัตว์ป่าภายในอุทยาน

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 09 สิงหาคม 2561 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง