สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

การประกอบและติดตั้ง เครื่องกลเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์

           

      เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 คณะครูและนักเรียนแผนกวิชาช่างไฟฟ้า ได้เป็นตัวแทน ประกอบและติดตั้ง เครื่องกลเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อบำบัดน้ำเสีย ณ คลองเปรมประชากร กรุงเทพมหานคร และได้รับเกียรติจาก  ท่านชัยมงคล เสนาสุ จากสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา(สวพ.) เข้าเยี่ยมชมและถ่ายภาพร่วมกับคณะ                   ณ วัดเทวสุนทร ริมคลองเปรมประชากร

      และขอขอบคุณ #วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง และ #วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ที่ให้การสนับสนุนรถในการขนส่งครั้งนี้

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 03 สิงหาคม 2561 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง