สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ อศจ.

           

การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ อสจ. 

ณ ห้องประชุมทะเลชุบศร วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

ในวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 18 กรกฎาคม 2561 แหล่งที่มา : งานส่งเสริมผลิตผลการรค้าและประกอบธุรกิจ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชางานส่งเสริมผลิตผลการรค้าและประกอบธุรกิจ