สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

เครื่องกลเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อบำบัดน้ำเสียในพื้นที่ ภายใต้โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ

           

       คณะครูและนักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ได้ดำเนินการประกอบ เครื่องกลเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อบำบัดน้ำเสียในพื้นที่ ภายใต้โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ ดำเนินการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสีย ในลำน้ำและคลองในเขต กรุงเทพมหานคร  ตามโครงการในพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร

      การสร้างเครื่องกลเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อบำบัดน้ำเสียในพื้นที่คลองเปรมประชากร ให้ทางอาชีวศึกษาภาคกลาง มอบหมายให้วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ดำเนินการจำนวน ๑๒ เครื่อง โดยให้พร้อมส่งมอบและติดตั้ง ภายในวันที่ ๑๖ กรกฎคม ๒๕๖๑ ณ พื้นที่ที่กำหนด

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 10 กรกฎาคม 2561 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง