สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

โครงสารพัดโรคร้ายที่มากับบุหรี่ ประจำปี 2561

           

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชนร่วมกับแผนกวิชาวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ( 31 พฤษภาคม ของทุกปี) ภายใต้โครงการสารพัดโรคร้ายที่มากับบุหรี่ โดยจัดกิจกรรมรณรงค์หน้าเสาธง และจัดกิจกรรมประกวดภาพวาด 

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 03 กรกฎาคม 2561 แหล่งที่มา : งานโครงการพิเศษและบริการชุมชุน | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชางานโครงการพิเศษและบริการชุมชุน