สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

โครงการเยาวเทคนิค ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2561

           

ผู้บริหาร คณะครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมอบรม ภายใต้โครงการเยาวชนเทคนิค ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2561 ณ หอประชุมโรงอาหารชั้น 2 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 29 มิถุนายน 2561 แหล่งที่มา : งานโครงการพิเศษและบริการชุมชุน | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชางานโครงการพิเศษและบริการชุมชุน