สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ครูแผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้รับเชิญเป็นวิทยากร เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานในองค์กร ด้วย Google App

           

ครูรณภูมิ นาคสมบูรณ์ ครูแผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้รับเชิญเป็นวิทยากร "เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานในองค์กร ด้วย Google App" ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ในวันที่ 22 มิถุนายน 2561

 

4m0cQb.th.jpg 4m0grf.th.jpg 4m0xZq.th.jpg 4m0Qsz.th.jpg
 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 26 มิถุนายน 2561 แหล่งที่มา : แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์