สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

มาตรฐานวิชาชีพ

           

กิจกรรมปฏิบัติมาตรฐานวิชาชีพ ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากสถานประกอบการมาร่วมในการประเมิน

(สถานประกอบการร้านวรินทรฟลาวเวอร์)

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 26 มิถุนายน 2561 แหล่งที่มา : แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์