สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

กิจกรรมการเรียนการสอน

           

วิชางานแกะสลัก พาเดินตลาดเพื่อให้รู้วิธีการเลือกซื้อผักผลไม้ เพื่อนำไปใช้แกะสลัก

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 26 มิถุนายน 2561 แหล่งที่มา : แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์