สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

การประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

           

     ความสำคัญสำหรับครู ในการประกวดทำพานไหว้ครู ไม่ใช่เรื่องของผลรางวัลที่ได้ แต่หวังผลถึงเป็นความตั้งใจ ใส่ใจ พยายาม การบริหาร การจัดการ และที่สำคัญคือความสามัคคี เพื่อประสบความสำเร็จตามความประสงค์

         #รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทความสวยงาม ปีการศึกษา 2561

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 21 มิถุนายน 2561 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง