สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

โครงการเพิ่มประสบการณ์ทำธุรกิจ ศึกษาดูงาน

           

โครงการเพิ่มประสบการณ์ทำธุรกิจ ศึกษาดูงาน

ณ อิมเเพ็คเมืองทองธานี 

วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 19 มิถุนายน 2561 แหล่งที่มา : งานส่งเสริมผลิตผลการรค้าและประกอบธุรกิจ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชางานส่งเสริมผลิตผลการรค้าและประกอบธุรกิจ