สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

อบรมเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนนักศึกษา.ในการเป็นผู้ประกอบการยุค Thailand 4.0

           

อบรมเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนนักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการยุค Thailand 4.0

ณ หอประชุมโรงอาหารชั้น 2 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 19 มิถุนายน 2561 แหล่งที่มา : งานส่งเสริมผลิตผลการรค้าและประกอบธุรกิจ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชางานส่งเสริมผลิตผลการรค้าและประกอบธุรกิจ