สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านระบบสายสัญญาณคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม INTERLINK CAMPUS TOUR 2018

           

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการด้านระบบสายสัญญาณคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมสำหรับนักเรียนแผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ด้วยการร่วมมือกันระหว่างแผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสถานประกอบการ ภาคเอกชน ซึ่งที่มีเครื่องมือที่ทันสมัยในการประกอบอาชีพด้านระบบสายสัญญาณคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม เพื่อพัฒนาผู้เรียนในสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ให้สามารถปฏิบัติงานและนำความรู้ไปประกอดอาชีพได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน กำหนดการดำเนินงานตามโครงการ ใน วันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ หอประชุมโรงอาหารชั้น ๒ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
4O2JXQ.th.jpg 4O2mRn.th.jpg 4O2y6g.th.jpg 4O2IWW.th.jpg 4O2M12.th.jpg 4OCWA1.th.jpg 4OCdLy.th.jpg 4OC7kD.th.jpg

4OnNxQ.th.jpg 4OnhWn.th.jpg 4On3PW.th.jpg
 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 18 มิถุนายน 2561 แหล่งที่มา : แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์