สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

โครงการอบรมการพัฒนาสื่อมัลติมิเดียด้านกราฟิก

           

โครงการอบรมการพัฒนาสื่อมัลติมิเดียด้านกราฟิก สำหรับนักเรียนแผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อเร่งพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้านวิชาชีพเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ รองรับการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการออกแบบ การใช้ความคิดสร้างสรรค์ ให้มีทักษะวิชาชีพให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีทักษะทางวิชาชีพที่สูงขึ้น กำหนดการดำเนินงานตามโครงการ ในวันเสาร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

4KM6RS.jpg 4KMnun.jpg 4KMrMg.jpg

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 13 มิถุนายน 2561 แหล่งที่มา : แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์