สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

           

     ในระหว่างวันที่ 6 - 7 พฤษภาคม พ.ศ.2561 นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ได้เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561  ภายใต้หัวข้อ "อาชีวะพร้อมใจ มารยาทไทยงดงาม" ซึ่งนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 จะเป็นรุ่นที่ 5 

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 07 พฤษภาคม 2561 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง