สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่ ความรู้การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

           

   คณะครู และนักเรียน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่ ความรู้การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา(บริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในหน่วยงานรัฐ) ระหว่างวันที่ 3 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ.2561 โดยเป็นการออกบริการล้างเครื่องปรับอากาศ ทั้งในวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก รวมแล้วจำนวน 13 แห่ง แห่งละ 13 เครื่อง

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 07 พฤษภาคม 2561 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง