สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

นักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาการตลาด เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศฯ

           

นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 แผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 30 เมษายน และ 1 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมโรงอาหาร ชั้น 2 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 01 พฤษภาคม 2561 แหล่งที่มา : แผนกวิชาการขายและการตลาด | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาการขายและการตลาด