สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑

           

     ตามที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้อนุญาตให้ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง รับผิดชอบในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑ นั้น
      ในการนี้แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ผู้รับผิดชอบในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ มีความประสงค์ที่จะดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑ ซึ่งมีผู้เข้ารับการทดสอบจำนวน ๕๔ คน โดยจัดทดสอบภาคทฤษฎีในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ และทดสอบภาคปฏิบัติวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ โดยเริ่มทดสอบเวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป 

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 19 เมษายน 2561 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง