สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

โครงการถ่ายทอดความรู้ บำรุงรักษาเครื่องปรับอาการในหน่วยงานอาชีวศึกษา

           

    เมื่อวันอังคารที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561  แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ได้มีการดำเนินโครงการถ่ายทอดความรู้ บำรุงรักษาเครื่องปรับอาการในหน่วยงานอาชีวศึกษา ซึ่งผู้ที่มาบรรยายให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติคือ บุคลากรของมหาวทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือร่วมกับกระทรวงพลังงาน 

      อีกทั้งโครงการนี้ยังได้รับการตอบรับจากบุคลากรภายในวิทยาลัยและบุคลภายนอกที่สนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก 

   

 

 

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 06 เมษายน 2561 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง