สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

การฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า

           

   เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2561 คณะครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ได้ร่วมกันส่งตัวนักศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า (สายปฏิบัติการ #รุ่นที่2เพื่อออกฝึกประสบการณ์เป็นเวลา 1 ปี

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 12 มีนาคม 2561 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง