สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

คณะครู เจ้าหน้าที่และนักเรียนนักศึกษา ร่วมกิจกรรมรำบวงสรวงสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

           

คณะครู เจ้าหน้าที่และนักเรียนนักศึกษา ร่วมกิจกรรมรำบวงสรวงสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วงเวียนเทพสตรี โดยมีนายสุปกิต โพธิ์ประภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธี

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 20 กุมภาพันธ์ 2561 แหล่งที่มา : งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา