สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

กิจกรรมแนะแนวนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

           

กิจกรรมแนะแนวนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี กลุ่มบริษัทสยามยนต์ 

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 16 กุมภาพันธ์ 2561 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างยนต์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างยนต์