สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

คณะครูเเจ้าหน้าที่และนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม แต่งไทย ไหว้พระ เสริมบารมี

           

คณะครูเเจ้าหน้าที่และนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม แต่งไทย ไหว้พระ เสริมบารมี ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 15 กุมภาพันธ์ 2561 แหล่งที่มา : งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา